Tranh biếm họa: Cúp điện và giá điện hiện nay

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012
Tranh biếm họa: Cúp điện và giá điện hiện nay
Giá điện ngày càng tăng nhưng tình hình nhiều nơi vẫn còn cúp điện thường xuyên.
Tranh biếm họa giá điện

Tranh biếm họa việc cúp điện thường xuyên

Biếm họa vui về điện

Tranh biếm họa tăng giá điện

Biếm họa chất lượng cung cấp điện

Bài ca Lịch cúp điện

Biếm họa Mùa cúp điện