Tranh biếm họa: Công trình chậm thi công

→ TRANG ĐANG XEM
Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012
Tranh biếm họa: Công trình chậm thi công
Các công trình công cộng chậm thi công, dự án treo thể hiện qua chùm tranh biếm họa
Tranh biếm họa về các công trình chậm thi công

Biếm họa công trình xây dựng chậm như rùa

Tranh biếm họa công trình Treo

Biếm họa các công trình xây dựng chậm

Tranh biếm họa công trình xây dựng chậm tiến độ


Biếm họa nói nhưng không làm được

Tranh vui biếm họa công trình xây dựng