Tranh biếm họa thời đại A CÒNG - Internet

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
Tranh biếm họa thời đại A CÒNG - Internet
Sự xuất hiện của Internet đã mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện lợi, và những khoảng khắc thật hài hước, thú vị.
Xin mời các bạn cùng thư giãn với chùm tranh biếm họa về chủ đề thời đại "A còng" @, thời đại Internet của họa sĩ biếm LAP.
Tranh biếm họa thời a còng

Tranh biếm họa thời @

Tranh biếm thời đại số


Tranh biếm họa Internet


Tranh biếm họa thời đại "A còng" - Internet