Tranh biếm họa Ô nhiễm môi trường

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013
Tranh biếm họa Ô nhiễm môi trường
Tranh biếm họa về tình hình ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng như hiện nay đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và những sinh vật khác xung quanh chúng ta. 
Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường chính là do sự thiếu ý thức của 1 bộ phận người dân, Chất thải từ các nhà máy sản xuất không qua bước xử lý. Và cũng không thể phủ nhận sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng...
Biếm họa tài nguyên môi trường

Biếm họa cá tuyệt chủng vì ô nhiễm nguồn nước

Biếm họa ô nhiễm mỗi trường từ các khu công nghiệp

Tranh biếm họa ô nhiễm môi trường

Biếm họa đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm