Tranh biếm họa giữa Giàu và Nghèo

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014
Tranh biếm họa giữa Giàu và Nghèo
Chùm tranh biếm họa so sánh giữa người Giàu và người Nghèo dưới đây phản ánh thật rõ nét dưới hình ảnh hóm hỉnh nhưng sâu cay..
Rich and Poor
Tranh biếm họa: Đâu? Nghèo đâu? Ở đâu đói nghèo? Sao tui không thấy?

Chân lý có luôn thuộc về kẻ giàu có?
Tranh biếm họa: Cán cân công lý bị lệch về những người giàu có.

Tranh biếm họa cuộc đua không cân sức giữa giàu và nghèo
Tranh biếm họa: Con nhà Nghèo và Con nhà giàu chạy đua.

Tranh biếm người giàu và nghèo cùng câu cá
Tranh biếm họa: Cách câu cá của người giàu và nghèo.

Tranh biếm người giàu và nghèo qua việc lấy nước
Tranh biếm họa: Sự phân biệt giữa người giàu và nghèo.

Tranh biếm họa giữa Giàu và Nghèo
Tranh biếm họa giữa Giàu và Nghèo

Người giàu và nghèo qua tranh biếm họa.

Tranh biếm họa khoảng cách giàu và nghèo
Tranh biếm họa: Thật thú vị, khoảng cách giàu nghèo không lớn như chúng ta nghĩ.

Tranh biếm họa: Người nghèo tìm lại những gì còn giá trị từ đồ bỏ của người giàu.

Tranh biếm họa: Người giàu điều khiển người nghèo bằng tiền.