Bọn lâm tặc qua tranh biếm họa

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014
Bọn lâm tặc qua tranh biếm họa
Việc tự ý khai thác rừng trái phép từ những tên lâm tặc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cân bằng sinh thái và môi trường quanh ta. Chùm tranh biếm họa dưới đây phần nào phản ánh được những việc làm này của bọn lâm tặc.
Tranh biem hoa lam tac
Tranh biếm họa: Lâm tặc chúng tớ dành cây này cho kiểm lâm tránh nắng.
Lam tac
Tranh biếm họa gỗ tang vật bị tuồn ra ngoài.
Lam tac pha rung
Tranh biếm họa: Thay bia đạn bằng đầu bò tót.
Bọn lâm tặc qua tranh biếm họa
Tranh biếm họa: Quán thịt rừng được bán công khai ngay gần rừng, quá tiện còn gì.

Giết hại động vật rừng trái phép
Tranh biếm họa vui về lâm tặc.
Bán đất rừng trái phép
Tranh biếm họa vui về đất rừng.
Kiểm lâm tiếp tay lâm tặc
Tranh biếm họa: Sự tiếp tay của cán bộ bảo vệ rừng với bọn lâm tặc.
Ý thức bảo vệ rừng cần được tuyên truyền
Tranh biếm họa bảo vệ rừng.