Tranh biếm họa: Nạn tham nhũng

→ TRANG ĐANG XEM
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012
Tranh biếm họa: Nạn tham nhũng
Những hình ảnh biếm họa vui về nạn tham nhũng hiện nay
Quan tham nhũng

Biếm họa nạn tham nhũng

Tranh biếm thanh nhũng hiện nay

Tranh biếm họa nạn tham nhũng

Hình ảnh vui nạn tham nhũng quan chức

Tranh vui chế tham nhũng

Biem hoa vui ve nan tham nhung

Tham nhũng

Biếm họa ăn bớt công trình

Tranh phòng chống tham nhũng

Chống tham nhũng

Bọn tham nhũng

Cán bộ tham nhũng