Tranh biếm vui về quảng cáo hàng giả

→ TRANG ĐANG XEM
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012
Tranh biếm vui về quảng cáo hàng giả
Những sản phẩm được làm giả, không đảm bảo chất lượng như quảng cáo được thể hiện qua chùm tranh vui biếm họa dưới đây.
Tranh biếm họa hàng kém chất lượng
Hàng dởm

Hàng giả

Bán hàng giả

Hàng rởm giá cao

Quảng cáo du lịch
ADSL siêu tốc

Mũ bảo hiểm giả

Giờ vàng - Khuyến mãi

Cafe giả, kém chất lượng


Thực phẩm chức năng dởm